Celem monitoringu jest zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz ochrona mienia.

 1. Kamery wewnętrzne obejmują:
  • hol szkolny,
  • korytarz szatni,
  • schody do szatni,
  • łącznik pomiędzy holem głównym, a obiektami sportowymi,
  • hol na obiektach sportowych,
  • korytarz prowadzący do małej sali gimnastycznej.
 2. Kamery zewnętrzne obejmują:
  • wjazd na parking szkolny,
  • wejście główne do szkoły,
  • wejście do szkoły od strony obiektów sportowych.
 3. Nagrania przechowywane są przez okres 21 dni.

Back to top