ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY WYŁĄCZNIE PRZELEWEM

ZA MIESIĄC CZERWCA WPŁATY W TERMINIE od  27 maja do 31 maja 2024 r.

nr konta bankowego: 83 1440 1026 0000 0000 1253 3257 BANK PKO BP

Obiady wydawane będą do 18 czerwca.SZKOŁA PODSTAWOWA:                                       12 x 7,00 =  84 zł
LICEUM + KLASA PRZYGOTOWAWCZA:              12 x 8,00 =  96 zł

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !!!!!


NIE MA MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA OPŁAT PO WYZNACZONYM TERMINIE  !!! WPŁATY PO TERMINIE BĘDĄ ZWRACANE.

Informacja  dla rodziców dzieci korzystających z obiadów w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących.

Koszt 1 obiadu dla ucznia to:
  • Szkoła Podstawowa: 7 zł
  • Liceum : 8 zł

Opłaty za obiady należy uiszczać wyłącznie przelewem na konto.

Numer konta szkoły: 83 1440 1026 0000 0000 1253 3257


BARDZO WAŻNE !!!
W tytule przelewu należy obowiązkowo podać miesiąc i rok za który uiszczamy opłatę, imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz dni w których dziecko nie będzie jadło obiadu, a także wyszczególnić dni za jakie dokonano odpisu. Należy pamiętać, iż pieniądze muszą dotrzeć na konto szkoły w terminie.

Dokonując opłaty przelewem należy uiścić kwotę podaną w harmonogramie za dany miesiąc, pomniejszając ją o ewentualny odpis pod warunkiem, że był on wcześniej zgłoszony w sekretariacie szkoły.

Samodzielne pomniejszanie należności za obiady z tytułu nieobecności dziecka w szkole jest niedopuszczalne.
Informacje o ewentualnym odpisie można uzyskać w sekretariacie szkoły, bądź pod numerem telefonu 58 – 620 -56 – 55.
Dokonując wpłat przelewem, należy wpłacać kwoty rzeczywiste (bez zaokrągleń) należne za dany miesiąc.
Wszelkie zmiany dotyczące korzystania z obiadów i opłat za obiady ( choroba, rezygnacja, nieobecność itp. ) prosimy zgłaszać osobiście lub telefoniczne w sekretariacie szkoły pod numerem 58 - 620 – 56 – 55 w dniu poprzedzającym nieobecność lub w danym dniu do godz. 8:00


Brak wpłaty w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako rezygnacja, co spowoduje skreślenie z listy korzystających z obiadów.
UWAGA !!! Nie ma możliwości wnoszenia opłat po wyznaczonych dniach płatności.

 pdf-ico.png regulamin stołówki szkolnej

Back to top