Data Godzina Opis
06.09.2022 r. 17.30 spotkania semestralne z rodzicami klas pierwszych
27.09.2022 r. 17.30 spotkania semestralne z rodzicami  pozostałych klas
29.11.2022 r. 17.30 spotkania semestralne z rodzicami 
12.01.2023 r. 17.30 półroczne spotkania z rodzicami
23.03.2023 r. 17.30 spotkania z rodzicami – poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych
16.05.2023 r. 17.30  spotkania z rodzicami – poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych 

Zachęcamy do korzystania z informacji dotyczących  działań  profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego.

https://zdrowagdynia.pl/

Back to top