Katalog online biblioteki szkolnej ZSSO

 

                                                                                                         „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
                                                                                                                  jaką sobie ludzkość wymyśliła”     

                                                                                                                                          Wisława SzymborskaBIBLIOTEKA JEST CZYNNA CODZIENNIE
OD 8.00 DO 15.20

 

Nasza biblioteka jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla ucznia, a zarazem ośrodkiem umożliwiającym  poszerzanie i zdobywanie wiedzy i informacji. Posiadamy bogaty i ciekawy księgozbiór obejmujący ponad 17 tyś. woluminów oraz zbiory audiowizualne i gry planszowe. Tu każdy znajdzie coś dla siebie – powieści obyczajowe, historyczne, psychologiczne i sensacyjne, reportaże, literaturę popularnonaukową i fantasy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników śledzimy rynek książkowy systematycznie kupujemy nowości wydawnicze.

Główne działania biblioteki:

  • wspomaganie realizacji programów nauczania, edukacji kulturalnej oraz wszechstronnego rozwoju uczniów ,
  • promowanie czytelnictwa - poznawanie gustów czytelniczych uczniów, rozmowy indywidualne, kierowanie lekturą czytelników bardziej zaawansowanych,
  • pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych,
  • lekcje biblioteczne,
  • systematyczne zamieszczanie materiałów informacyjnych na bibliotecznej tablicy ogłoszeń - promowanie bieżących wydarzeń kulturalnych,
  • organizowanie szkolnych imprez i akcji czytelniczych oraz cyklicznych wystaw (MMBSz, Dzień Tłumacza, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dni Książki i Prasy, Literacka Nike, Literacki Nobel, rocznice i jubileusze twórców kultury itp.),
  • stała współpraca nauczycieli bibliotekarzy z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim,
  • pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych (Europejski Dzień Języków, wybory do Samorządu Uczniowskiego, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości itp.).

Biblioteka udostępnia swoje zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom.

Zasady korzystania z czytelni i wypożyczalni określa REGULAMIN (Statut Szkoły: rozdział IV, §21) .

 Regulamin

Back to top