Katalog online biblioteki szkolnej ZSSO„Czytanie dla umysłu jest tym, czym gimnastyka dla ciała” 


BIBLIOTEKA JEST CZYNNA CODZIENNIE
OD 8.00 DO 15.30

 
Nasza biblioteka jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla ucznia, a zarazem ośrodkiem umożliwiającym  poszerzanie i zdobywanie wiedzy i informacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, śledzimy rynek książkowy  i systematycznie kupujemy nowości wydawnicze.

Księgozbiór obejmuje książki i broszury – ponad 17 tyś. woluminów oraz zbiory audiowizualne, gry planszowe, czasopisma dla uczniów i  nauczycieli.
                 
Biblioteka udostępnia swoje zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom.

Zasady korzystania z czytelni i wypożyczalni określa REGULAMIN (Statut Szkoły: rozdział IV, §21) .

W tym roku szkolnym, ze względu na epidemię COVID-19, zasady korzystania z biblioteki określa Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej  ZSSO  w trakcie epidemii COVID-19.

&1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej ZSSO w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników i pracowników biblioteki, zwana dalej procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników biblioteki.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników (uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły) oraz inne osoby współpracujące lub przebywające na terenie biblioteki.

 &2

Procedura obejmuje:

godziny otwarcia biblioteki dla czytelników; zapewnienie środków higieny dla użytkowników biblioteki; zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu; zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych; zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki.

 

 1. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 biblioteka czynna dla czytelników codziennie w godzinach 8.00 – 15.30.

 

 1. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek podczas wykonywania swoich obowiązków.

 

 1. Od wszystkich osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.

 

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przy wejściu do biblioteki. Należy z nich korzystać każdorazowo przed wejściem do biblioteki.

 

 1. Zapewnia się regularnie wietrzenie pomieszczenia biblioteki, systematyczne dezynfekowanie klamek, klawiatur, włącznikówświatła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 

 1. W celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego (minimum 1,5 m) jednocześnie w bibliotece mogą przebywać 3 osoby dokonujące wypożyczeń lub zwrotów książek.

 

 1. Uczniom wolno korzystać z czytelni. Liczba miejsc siedzących przy stolikach zostaje zredukowana o połowę (tj. do 12 oznaczonych miejsc).

 

 1. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych:

niedostępny będzie swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników - książki podaje  i odbiera wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

 

 1. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki:po przyjęciu książek od czytelnika każdorazowo zdezynfekowany będzie blat, na którym leżały książki;okres kwarantanny dla zwróconych książek wynosi 3 doby; przyjęte książki zostaną odłożone do pudła, na wydzielone półki lub stoliki; odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną włączone do użytkowania.

 

Biblioteka bierze udział  w życiu szkoły poprzez organizowanie i współorganizowanie wystaw, imprez i uroczystości szkolnych, konkursów.

PLANOWANE DZIAŁANIA :

 • Przygotowanie wystaw okolicznościowych, tematycznych : Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych, Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe Święto Niepodległości, Wydarzenia Grudniowe,Tydzień Kultury Języka Polskiego, Rocznica nadania praw miejskich Gdyni, Dzień Patrona, Dzień UE, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich oraz informacji dot. ważnych wydarzeń kulturalnych.
 • Przeprowadzenie konkursów w formie testów: wiedzy o Gdyni, wiedzy o patronie szkoły, mitologiczny, znajomości lektur szkolnych.

 
LEKTURY OMAWIANE W NASZEJ SZKOLE
 
SZKOŁA PODSTAWOWA:
C. Collodi – „Pinokio” , J. Brzechwa – „Akademia Pana Kleksa“ ,
H.Ch. Andersen – „Baśnie”, C. S. Lewis – „Lew, czarownica i stara szafa”,
M. Twain – „Przygody Tomka  Sawyera“ , E. Knight – „Lassie, wróć!” ,
I. Jurgielewiczowa – „Ten obcy” ,J. Korczakowska – „Spotkanie nad morzem” ,
D. Defoe – „Przypadki Robinsona Kruzoe”,
L. M. Montgomery – „Ania z Zielonego Wzgórza”,
K. Makuszyński – „Szatan z siódmej klasy”, F. Molnar – „Chłopcy z Placu Broni” ,
H. Sienkiewicz – „W pustyni i w puszczy”, B. Prus – „Katarynka”,
E. Niziurski – „Sposób na Alcybiadesa”, S. Lem – „Bajki Robotów”,
D. Terakowska – „Władca Lewawu” , A. Lindgren – „Bracia Lwie Serce”,  
A. Maleszka - „Olbrzym”, J. Olech – „Dynastia Miziołków”,
R. Goscinny -  „Mikołajek i inne chłopaki”, R. Dahl - „Charlie i fabryka czekolady”,
M. Witcher - „Dziewczynka z Szóstego Księżyca,
J. Christa – „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”.
Sofokles - „Antygona”, W. Szekspir - „Romeo i Julia”, P. Coelho -  „Alchemik”,
I. Krasicki - Bajki, Satyry, A. Czechow – Opowiadania,
J. Parandowski - „Przygody Odyseusza”, A. Kamieński -  „Kamienie na szaniec” ,
L. Kruczkowski - „Niemcy”, E.E. Schmitt - „Oskar i Pani Róża” i „Dziecko Noego”,
A. de Saint-Exupery – „Mały książę”, E. Hemingway – „Stary człowiek i morze”,
H. Sienkiewicz - „Latarnik”, H. Sienkiewicz – „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”,    H. Sienkiewicz – „Krzyżacy”, H. Sienkiewicz – „Quo vadis”,                                                  
S. Żeromski - „Syzyfowe prace”, S. Żeromski – „Siłaczka”,                            
K. Dickens – „Opowieść wigilijna”, A. Fredro - „Zemsta”, A. Mickiewicz – „Dziady” cz. II
i „Pan Tadeusz”, G. Orwell – „Folwark zwierzęcy”                                                                 
R. R. Tolkien – „Hobbit czyli tam i z powrotem”,                                                                      
A. Christie – „Morderstwo w Orient Expresie”.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE : 
J. Parandowski- „ Mitologia”, Sofokles - Król Edyp, Horacy - Pieśni, „Pieśń o Rolandzie”,
„Dzieje Tristana i Izoldy”, F. Villon- „Wielki Testament”, „Bogurodzica”,
D. Alighieri – „Boska komedia”, G. Boccaccio – „Decameron”, W. Szekspir –„Makbet”,
J. Kochanowski – „Fraszki, Pieśni,Treny” , Molier –„Świętoszek”,
J. W. Goethe – „Cierpienia młodego Wertera”, A. Mickiewicz – „Ballady i romanse”,
„Pan Tadeusz”, „Dziady” cz. III, J. Słowacki – „Kordian”, „Balladyna”,                                   
Z. Krasicki – „Nie-Boska komedia”, F. Dostojewski – „Zbrodnia i kara”,                               
E. Orzeszkowa – „Gloria victis”, M. Konopnicka – „Mendel Gdański”,
B. Prus – „Lalka” , „Kamizelka”, H. Sienkiewicz – „Potop”,
J. Conrad – „Jądro ciemności”, G. Zapolska – „Moralność Pani Dulskiej”,                                      
St. Wyspiański – „Wesele”,Wł. St. Reymont – „Chłopi”, St. Żeromski – „Ludzie bezdomni”, „Przedwiośnie”,
F. Kafka – „Proces”, M. Bułhakow – „Mistrz i Małgorzata”,                    
Z. Nałkowska – „Granica” , „Medaliony”, W. Gombrowicz – „Ferdydurke”,  T. Borowski – „Opowiadania”, G. Herling-Grudziński – „Inny świat”, H. Krall – „Zdążyć przed Panem Bogiem”, A. Camus – „Dżuma”, Sł. Mrożek – „Tango”, G. Orwell – „Rok 1984”, St. Lem – „Solaris”. 
 Regulamin

Back to top