b_300_0_16777215_00_images_5c32b219797fbec1efb44b89580daff2.jpg

Egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 18 maja 2023 r.

Harmonogram egzaminów pisemnych oraz wszystkie istotne informacje zamieszczone są na stronach CKE https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Harmonogram egzaminów ustnych znajduje się w gablocie w holu głównym szkoły.
Zdający zobowiązany jest stawić się najpóźniej o godzinie 8:30, jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 lub 13:30 – gdy egzamin zaczyna się o godzinie 14:00.
Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich liceum oraz oddziały przygotowawcze mają wolne od zajęć dydaktycznych w dniach 4, 5, 8 i 9 maja.

Back to top