b_300_0_16777215_00_images_AMW.jpg
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym nawiązana została współpraca pomiędzy VII Liceum Ogólnokształcącym a Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.
Umowę podpisali Jego Magnificencja Rektor – komendant kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht i dyrektor VII LO Marek Prusak w obecności dziekana Wydziału Nauka Humanistycznych i Społecznych prof. AMW dr hab. Jerzego Kojkoła i dyrektora Akademickiego Centrum Sportu AMW Dariusza Sapiejki.
Umowa obejmuje szeroki wachlarz współpracy pomiędzy naszymi placówkami na polu dydaktycznym i sportowym. Przewiduje ona m.in. stworzenie przestrzeni do rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży, wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi, popularyzacji twórczych działań naszych uczniów oraz upowszechniania szeroko rozumianej kultury fizycznej, sprawności i aktywności.
Mamy nadzieję, że umowa o współpracy VII LO i AMW poszerzy i tak bogatą przecież ofertę edukacyjną naszej szkoły.
Słowa podziękowania za duże wsparcie należą się pani prodziekan ds. kształcenia i studenckich dr Patrycji Bałdys.
Fot. Krzysztof Miłosz

Back to top